Meniny na web
  • Počet návštev:

Zvonenie

Časový rozvrh vyučovacích hodín:

0. hod. 7:05 - 7:50
1. hod. 8:00 - 8:45
2. hod. 8:55 - 9:40
3. hod. 9:50 -10:35
4. hod 10:50 -11:35
5. hod. 11:50 -12:35
6. hod. 12:40 - 13.25