Meniny na web
  • Počet návštev:

Zápis žiakov do 1.ročníka ZŠ na šk.rok 2023/2024

Vážení rodičia,

zápis do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2023/2024 sa uskutoční

- v pondelok 3. apríla 2023 od 14:00 - 17:00 hod.
- v utorok 4. apríla 2023 od 14.00 - 17.00 hod.
- v stredu 5. apríla 2023 od 14.00 - 17.00 hod.

v priestoroch Spojenej školy sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom za účasti detí a rodičov.

>>> Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Prosíme Vás o dodržanie nasledovného postupu:

1. Rodičia vyplnia a odošlú elektronickú prihlášku:
Prihlášku vytlačí škola.

2. V prípade, že Vaše dieťa bude pokračovať v predprimárnom vzdelávaní od septembra 2023 v materskej škole (tzv. odklad), je potrebné túto dôležitú skutočnosť uviesť v poznámke na konci prihlášky! Zároveň upozorňujeme, že účasť na zápise je povinná aj pre deti, ktoré budú v predprimárnom vzdelávaní pokračovať. Podľa § 144a, zákona č. 245/2008 účinného od 1. 1. 2022 sa na prihláške vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov!

Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje ak:

• jednému z rodičov bolo obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv,

• jeden z rodičov nie je schopný podpísať sa (vyžaduje sa o tom potvrdenie lekára),

• vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa , rodič predloží písomné vyhlásenie TU >>>

• ak sa rodičia na tom dohodli, rodičia predložia písomné vyhlásenie TU >>>


3. Rodičia vyplnia dotazník TU >>> , následne ho vytlačia, podpíšu a prinesú na zápis

Prosíme Vás pripraviť si požadované náležitosti ešte pred zápisom, aby sme tak čo najviac urýchlili jeho priebeh. V prípade, ak nemá zákonný zástupca možnosť vyplniť prihlášku a ostatné požadované dokumenty vopred /napr. nemá prístup k internetu, nemá tlačiareň a pod./, budú všetky formality vybavené priamo na zápise.