Meniny na web
  • Počet návštev:

Učitelia

Riaditeľka školy Mgr. Eva Litváková (sr. Cordia)
Zástupca riaditeľky Mgr. Viktor Markech
Prvý stupeň
1.A Mgr. Alena Kačicová
1.B Mgr. Lenka Kováčová
1.C Mgr. Jarmila Plevová
2.A Mgr.Anna Szarková
2.B Mgr.Andrea Rubaninská
3.A Mgr. Gabriela Topoľská
3.B Mgr. Denisa Dedíková
4.A Mgr.Silvia Varačková
4.B Mgr.Dana Kaššovicová
Druhý stupeň
5.A Mgr. Margita Pavlechová
5.B PaedDr. Anna Pavlovičová
6.A Mgr. Marta Pekarovičová
6.B Mgr. Monika Hornáčková
7.A Mgr. Jarmila Hyžová
7.B PaedDr. Miroslava Gulánová
8.A Mgr. Ingrid Fuhrmannová
8.B Mgr. Martina Javorová
9.A Ing. Viera Dudová
9.B PaedDr. Katarína Jarošincová
Netriedni učitelia
Mgr. Michaela Lesajová
Mgr. Mária Gibalová
Mgr. Soňa Vallášová
Ing. Jana Kalivodová
Mgr. Rastislav Čierny
Mgr. Andrea Mrňová
Mgr. Marína Vyzváryová
Mgr. Martin Sobota
Mgr. Denis Herda
Ing. Dana Kazíková
Mgr. Zuzana Hulinková
PaedDr. Silvia Slováčková