Meniny na web
  • Počet návštev:

Učitelia

Riaditeľka školy Mgr. Eva Kviatková (sr. Mateja)
Zástupca riaditeľky Mgr. Viktor Markech
Prvý stupeň
1.A Mgr. Alena Kačicová
1.B Mgr. Lenka Kováčová
1.C Mgr.Anna Szarková
2.A Mgr. Denisa Dedíková
2.B Mgr. Andrea Rubaninská
3.A Mgr. Dana Kaššovicová
3.B Mgr. Gabriela Topoľská
3.C Mgr. Jarmila Plevová
4.A Mgr. Silvia Belušíková
4.B Mgr.Silvia Varačková
Druhý stupeň
5.A Mgr. Janka Kaššovicová
5.B Mgr. Ján Kobida
6.A Mgr. Martina Palcútová
6.B Mgr. Zuzana Štreicherová
7.A Mgr. Margita Pavlechová
7.B PaedDr. Anna Pavlovičová
8.A Mgr. Marta Pekarovičová
8.B PaedDr. Katarína Jarošincová
9.A Mgr. Jarmila Hyžová
9.B PaedDr. Miroslava Gulánová
Netriedni učitelia
Mgr. Michaela Lesajová
Mgr. Soňa Vallášová
Ing. Jana Kalivodová
Mgr. Rastislav Čierny
Mgr. Andrea Mrňová
Mgr. Marína Vyzváryová
Mgr. Martin Sobota
Mgr. Denis Herda
Ing. Dana Kazíková
Mgr. Pavol Reisel
PaedDr. Silvia Slováčková