Meniny na web
  • Počet návštev:

Prímestský - denný tábor 2022

Prímestský - denný tábor - pre žiakov ZŠ sv. Jozefa sa uskutoční v týchto 2 termínoch:

>>> Prihláška na 1.turnus: 11. - 15. 7. 2022 pod vedením sr. Daniely Olejkovej.

QR kód 1.termín


>>> Prihláška na 2.turnus: 18. - 22. 7. 2022 pod vedením sr. Bohdany Hlaváčovej.

QR kód 2.termín


Cena každého tábora je 45,. eur

Poplatok uhraďte do 31. 5. 2022 na č. účtu: SK06 0200 0000 0000 5133 0202

Do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa.