Meniny na web
  • Počet návštev:

Prevádzka v školskom klube :

ráno : 6.00 - 7.40 (príchod do ŠKD najneskôr do 7,20 hod.)
po vyučovaní : 11.35 - 16.30
mesačný poplatok: 15,- Eur je povinné uhradiť v termíne od 10. do 15. v danom mesiaci!

Ukážky aktivít v ŠKD - šk.rok 2022/23