Meniny na web
  • Počet návštev:

Rozhodnite sa pre nás

a poukážte nám 2% z Vašich daní, ktoré Vám boli zrazené z príjmu v roku 2019.

Aj tento rok môžete podporiť školu finančným príspevkom z Vašej dane v zmysle platnej legislatívy, prostredníctvom občianskeho združenia - Združenie rodičov detí Spojenej školy sv. Jozefa.


Informácie potrebné na vyplnenie tlačiva:

Obchodné meno:
Združenie rodičov detí Spojenej školy sv. Jozefa
Sídlo:
Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:
5 0 5 2 9 1 1 1
Právna forma:
Občianske združenie