Meniny na web
  • Počet návštev:

Oznamy rodičom

Hľadáme sponzorov

Spojená škola sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom hľadá sponzorov, ktorí by boli ochotní prispieť na rekonštrukciu havarijného stavu vykurovacieho systému.


Nevyhadzuj!

Zbierajte a prineste vrchnáky z PET fliaš. Pomôžete mladému otcovi po vážnej mozgovej príhode dostať sa na liečenie do Rehabilitačného centra Adeli v Piešťanoch.


Recyklohry

Recyklohry sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení.

ÁNO:

Zbierajú sa všetky drobné elektrozariadenia, ktoré prejdú vhadzovacím otvorom /resp. sa vojdú do zbernej nádoby/, napr. rádiá, mp3 prehrávače, diskmany, walkmany, kalkulačky, telefóny, drobné počítačové vybavenie, elektrické hračky, hudobné nástroje, ale tiež napríklad varné kanvice, kulmy, fény, aku-sktrutkovače a ďalšie. Všetky elektrozariadenia musia byť kompletné.


NIE:

- elektrozariadenia, ktoré sa svojím rozmerom nevojdú do zbernej nádoby

- nekompletné /demontované/ elektrozariadenia,

- televízory a počítačové monitory, práčky, sporáky, chladničky

- žiarivky a úsporné žiarovky

- batérie, akumulátory