Meniny na web
  • Počet návštev:

Oznamy 2021/22 - archív

Podmienky vstupu do areálu školy:

• Žiaci - >>> Vyhlásenie o bezpríznakovosti- február 2022

• Oznámenie o výnimke z karantény - >>> Oznámenie o výnimke z karantény

• Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka – >>> Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka

• V priestoroch školy sú povinné rúška a dezinfekcia

Rozvrhy

>>> Rozvrhy tried 2021/2022

Veľkonočné prázdniny

Veľkonočné prázdniny sú v termíne 14.4 - 19.4.2022. Žiaci nastupujú opäť do školy v stredu 20.apríla.


Zápis žiakov do 1.ročníka

Vážení rodičia, zápis do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v budove Spojenej školy sv. Jozefa v dňoch 1., 4. a 5. apríla 2022 vždy v čase od 14.00 hod.- 17.00 hod.


Jarné prázdniny

Jarné prázdniny v Trenčianskom kraji sú v termíne 7.3. - 11.3.2022.


Pomoc Ukrajine:

Materiálnu a potravinovú pomoc Ukrajine môžete priniesť na vrátnicu od 1. - 4.marca v čase 8:00-15:00.

Epidemiologické opatrenia:

Oznamujeme, že v dôsledku epidemiologickej situácie a na základe aktualizácie odporúčaní v školskom semafore sa bude od 28.1.2022 vykonávať ranný filter /meranie teploty a dezinfekcia rúk žiakom/ a mení sa aj organizácia vstupu žiakov do budovy školy.

Žiaci vchádzajú do školských priestorov nasledujúcim spôsobom:

predný dvor – bočný vchod - 1.A, 1.B, 2.B, 2.C

predný dvor – hlavný vchod – 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B

zadný dvor – vchod od garáže - gymnázium, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B

zadný dvor – vchod cez spojovaciu chodbu - 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B


Polročné prázdniny

• Odovzdávanie výpisu klasifikácie prospechu a správania žiakov za 1.polrok bude na poslednej vyučovacej hodine v pondelok, 31.januára 2022

• Polročné prázdniny sú v piatok, 4.februára 2022.


Úprava cien za obedy v škol.jedálni:

Vzhľadom na nepriaznivú situáciu so zvyšovaním cien vstupných surovín upravujeme od 1.2.2022 so súhlasom zriaďovateľa finančné pásmo na nákup potravín.


Nástup do školy od 10.januára 2022

- v pondelok 10.januára 2022 sa otvárajú všetky školy a školské zariadenia - čiže MŠ, všetky ročníky ZŠ a GY ;

- budeme sa riadiť rozvrhom v pôvodnom septembrovom znení;

- prevádzka ŠKD - bude fungovať v plnom prevedení - čiže ranná a aj poobedná v pôvodnom rozložení žiakov do 5 skupín (tak ako na začiatku školského roka)

- krúžková činnosť sa zatiaľ nerealizuje;

- žiaci prinesú do školy a odovzdajú tr. učiteľom tlačivo o bezpríznakovosti, tlačivá budú k dispozícií aj na vrátnici pre rodičov;

- rúška sú povinné pre všetkých žiakov a zamestnancov školy;

- riadime sa zatiaľ platným covid automatom zo dňa 26.11.2021, nový bude k dispozícii pravdepodobne od 18.januára 2022.


Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny budú v termíne od 20. 12. 2021 do 7. 1. 2022.


Podmienky vstupu do areálu školy:


• Žiaci - >>> Vyhlásenie o bezpríznakovosti

• Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka – >>> Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka

• V priestoroch školy sú povinné rúška a dezinfekcia

Dištančné vzdelávanie žiakov II. stupňa:

Na základe rozhodnutia Vlády SR od 13. 12. 2021 (pondelok) prechádzajú všetci žiaci II. stupňa na dištančné vzdelávanie. Vyučovať sa bude podľa upraveného rozvrhu, o ktorom budú žiakov informovať triedni učitelia. Žiaci sú povinní dištančne sa vzdelávať. Neúčasť na online vyučovaní bude považovaná za neospravedlnenú absenciu.

Žiaci I. stupňa sa budú vyučovať prezenčne podľa upraveného rozvrhu - 4h denne.

Vstup žiakov do budovy školy je nasledovný:

• žiaci 1.ročníka a žiaci 2.C - predný dvor – bočný vchod (ako doteraz)

• žiaci 2.A + 2.B + žiaci 3. - 4.ročníka - predný dvor – hlavný vchod

• žiaci gymnázia + 8. - 9.ročníka - zadný dvor – vchod popri garáži

• žiaci 5. - 7. ročníka - zadný dvor – vchod cez spojovaciu chodbu

Pri vstupe do budovy je potrebné použiť dezinfekciu na ruky!

Zmena v ŠKD od pondelka 29.11.2021:


Kvôli novým pandemickým opatreniam zavádzame na našej škole nasledovné zmeny :

- od pondelka 29.11.2021 sa ruší ranná prevádzka ŠKD

- poobedná prevádzka v ŠKD končí o 16.00

- prosíme všetkých rodičov, aby si deti z popoludňajšej ŠKD vyzdvihli hneď, ako sa im bude dať, aby sa zbytočne nepredlžoval pobyt v ŠKD.

- ak je to možné, aby si deti brali zo školy priamo domov /napr. mamičky na materskej /


Rozvrhy

>>> Rozvrhy tried 2021/2022

Telefonický kontakt


Komunikácia externých osôb so školou je možná prostredníctvom:
telefonického kontaktu: 0904 352 048 (sekretariát), alebo 0910 842 306 (riaditeľka školy)
písomného kontaktu: ssjozefnm@gmail.com