Meniny na web
  • Počet návštev:

Oznamy 2021/22 - archív

Podmienky vstupu do areálu školy:


• Žiaci - >>> Vyhlásenie o bezpríznakovosti

• Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka – >>> Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka

• V priestoroch školy sú povinné rúška a dezinfekcia

Dištančné vzdelávanie žiakov II. stupňa:

Na základe rozhodnutia Vlády SR od 13. 12. 2021 (pondelok) prechádzajú všetci žiaci II. stupňa na dištančné vzdelávanie. Vyučovať sa bude podľa upraveného rozvrhu, o ktorom budú žiakov informovať triedni učitelia. Žiaci sú povinní dištančne sa vzdelávať. Neúčasť na online vyučovaní bude považovaná za neospravedlnenú absenciu.

Žiaci I. stupňa sa budú vyučovať prezenčne podľa upraveného rozvrhu - 4h denne.

Vstup žiakov do budovy školy je nasledovný:

• žiaci 1.ročníka a žiaci 2.C - predný dvor – bočný vchod (ako doteraz)

• žiaci 2.A + 2.B + žiaci 3. - 4.ročníka - predný dvor – hlavný vchod

• žiaci gymnázia + 8. - 9.ročníka - zadný dvor – vchod popri garáži

• žiaci 5. - 7. ročníka - zadný dvor – vchod cez spojovaciu chodbu

Pri vstupe do budovy je potrebné použiť dezinfekciu na ruky!

Zmena v ŠKD od pondelka 29.11.2021:


Kvôli novým pandemickým opatreniam zavádzame na našej škole nasledovné zmeny :

- od pondelka 29.11.2021 sa ruší ranná prevádzka ŠKD

- poobedná prevádzka v ŠKD končí o 16.00

- prosíme všetkých rodičov, aby si deti z popoludňajšej ŠKD vyzdvihli hneď, ako sa im bude dať, aby sa zbytočne nepredlžoval pobyt v ŠKD.

- ak je to možné, aby si deti brali zo školy priamo domov /napr. mamičky na materskej /


Rozvrhy

>>> Rozvrhy tried 2021/2022

Telefonický kontakt


Komunikácia externých osôb so školou je možná prostredníctvom:
telefonického kontaktu: 0904 352 048 (sekretariát), alebo 0910 842 306 (riaditeľka školy)
písomného kontaktu: ssjozefnm@gmail.com