Meniny na web
  • Počet návštev:

Oznamy

Oznam pre rodičov

Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Jozefa oznamuje, že vzdelávanie žiakov od 11.01.2021 bude prebiehať v zmysle usmernení ministra školstva nasledovne:
MŠ bl. Alexie - nástup detí od 18.01.2021
ZŠ sv. Jozefa - 1. stupeň ZŠ - od 11.01. - 18.01.2021 dištančne, od 18.01.2021 - prezenčne
2. stupeň ZŠ - od 11.01. - 25.01.2021 dištančne
Gymnázium sv. Jozefa - od 11.01. - 25.01.2021 dištančne
Školský klub a jedáleň v dňoch od 11.01. - 18.01.2021 nefunguje.

>>> Návrat žiakov do škôl

Vážení rodičia!

Na základe uznesenia MŠVVaŠ SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ zo dňa 1.11.2020 Vám oznamujeme, že:

- Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje ZŠ, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti .

>>> Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti /nové od 2.11.2020/

- V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 Úradu verejného zdravotníctva z 29. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 15“) nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade zamestnanec, žiak ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.

- Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. V tomto prípade ide o 3. november, 4. november, 5. november, 10. november a 11. november 2020. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti.

>>> Usmernenie rodičom, ktorí sa nezúčastnili testovania
>>> Vstup do budovy

Na základe usmernenia ministra zo dňa 27.10.2020 Vám oznamujeme, že:

- Zamestnanci materských škôl a základných škôl predložia zamestnávateľovi po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe do zamestnania v zmysle Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci certifikát o negatívnom výsledku RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19. 10.

- Na žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, sa nevzťahuje bod A1 ods. 13 a bod A.2 ods. 11 Uznesenia vlády č. 678/2020 , teda sa nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby (vyučovania v škole).

Oznamy 24.10.2020

>>> Pokyny pre žiakov a zákonných zástupcov od 26.10.2020

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 26. októbra 2020 sa do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v ZŠ pre žiakov v 5. až 9. ročníku a vzdelávanie bude prebiehať do odvolania dištančnou formou.
>>> aktualizovaný rozvrh pre 5. - 9. ročník

Vyučovanie na 1. stupni ZŠ / 1. - 4. ročník/ pokračuje ako doteraz prezenčnou formou
Pre žiakov 1. stupňa je nosenie rúšok od 11.10.2020 povinné aj v triedach.
>>> rozvrh pre 1. - 4. ročník.

Školský klub bude od 26.10. v prevádzke nasledovne : ranná družina od 6.00-7.40 hod, poobedná družina 11.35-16.00 hod.

Jesenné prázdniny

Z dôvodu celoplošného testovania sa upravuje aj termín jesenných prázdnin, ktoré sa presúvajú
na piatok 30. októbra a pondelok 2. novembra. Okrem jesenných prázdnin budú mimoriadne školské prázdniny aj
v piatok 6. novembra a v pondelok 9. novembra 2020.

Vstup do školy

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy
a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

Komunikácia externých osôb so školou je možná prostredníctvom:
telefonického kontaktu: 0904 352 048 (sekretariát), alebo 0910 842 306 (riaditeľka školy)
písomného kontaktu: ssjozefnm@gmail.com

>>> Podmienky vstupu do školy
>>> Opatrenie hlavného hygienika
>>> Vyhlásenie návštevníka o bezinfekčnosti
>>> Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
>>> Povinnosť nosiť rúška