Meniny na web
  • Počet návštev:

Otvorenie školského roka 2021/ 2022

Otvorenie školského roka 2021/ 2022 začne 02.09.2021 (štvrtok) slávnostnou sv. omšou o 8.30 hod. vo farskom kostole Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom.

>>> Povinnosti rodiča


Základné pokyny:

• Žiaci prichádzajú do kostola samostatne, príp. v doprovode zákonného zástupcu a hlásia sa u tr. učiteľa

• do kostola vstupujú iba žiaci, tr. učitelia, ostatní pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci

• do kostola má povolený vstup aj 1 zákonný zástupca žiaka 1. ročníka ZŠ

• ostatní prítomní zákonní zástupcovia zostávajú na nádvorí pred kostolom

• po sv. omši sa žiaci pod dohľadom tr. učiteľov presúvajú do školy

• žiaci 1. ročníka a ich rodičia sa sústredia na školskom dvore, kde prebehne krátke slávnostné otvorenie a následne budú rodičom udelené zákl. informácie k začiatku školského roka /stravovanie, školský klub detí, učebné pomôcky a potreby, šatne a prezliekanie .../

• žiaci 2. – 9. ročníka absolvujú otvorenie šk. roka vo svojich kmeňových triedach


Podmienky vstupu do areálu školy:


• Žiaci - >>> Vyhlásenie o bezpríznakovosti

• Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka – >>> Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka

• V priestoroch školy i kostola sú povinné rúška a dezinfekcia