Meniny na web
  • Počet návštev:

Ochrana osobných údajov

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z. z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ a Lucia RATKOŠOVÁ, emailový kontakt zo@eurotrading.sk na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk

- oboznámenie