Meniny na web
  • Počet návštev:

NODAM - združenie detí a mládeže - uplatňuje vo svojej práci výchovný systém sv. Petra Fouriera. Formou stretiek hravou a zaujímavou formou pomáha budovať v deťoch základné morálne hodnoty, dôležité prvky charakteru, cit pre spoluprácu a vzájomnú pomoc, priateľstvo, úctu k starším, etické a estetické cítenie a mravný rozmer.