Meniny na web
  • Počet návštev:

Aktivity školy

Letné tábory

Počas letných prázdnin zorganizovala naša škola pre deti už množstvo pobytových a prímestských táborov v rôznych kútoch Slovenska.

Tento rok prežili žiaci nezabudnuteľné dni v prímestskom tábore s názvom "Loďka".

Tu je zopár momentiek aj z uplynulých ročníkov pobytových letných táborov : tábor Štvorlístok, Instacamp na Vršatci, tábor "Virtus", pobytový tábor "Tour de Misericordia", tábor Hlboké s motívom "Rodina nad zlato" , tábor v Tatrách a ďalšie.

Kultúrne vystúpenia ku Dňu matiek, Deň detí


Žiaci našej školy pravidelne pripravujú kultúrne pásmo ku Dňu matiek pre svoje mamy a staré mamy . So svojim programom sa predstavili už mnohokrát v MsKS v Novom Meste nad Váhom.

Škola v prírode, lyžiarsky zájazd, korčuľovanie


Škola v prírode predstavuje jednu z tradičných foriem výuky a výchovného pôsobenia školy na žiakov. Deti trávia veľkú časť dňa v zdravom prírodnom prostredí, otužujú sa. Aktívny pohyb na čerstvom vzduchu zvyšuje ich telesnú zdatnosť. Zároveň poznávajú nové prostredie, prehlbuje sa zmyslové vnímanie prírody, rozvíja sa správny vzťah k životnému prostrediu, estetické a etické cítenie.

Pobyt v škole v prírode napomáha pri vytváraní a prehlbovaní dobrých vzťahov medzi deťmi v triede a prispieva k začleneniu problémových žiakov do triedneho kolektívu.

Úspechy našich žiakov


Školské výlety a exkurzie


Duchovná formácia žiakov


Školský karneval


Jasličková slávnosť


Ďalšie aktivity