Meniny na web
  • Počet návštev:

Krúžky v šk.roku 2020/2021

Pri Spojenej škole sv.Jozefa môžu žiaci v šk. roku 2020/2021 navštevovať nasledovné krúžky


Názov Vedúci Začiatok Poplatok
Atletický 2. stupeň Mgr. S. Vallášová streda 15.00 bez poplatku
Dramatický Mgr. A. Hlaváčová / sr.Bohdana / streda 14.00 bez poplatku
Spevácky 1.stupeň Mgr. Varačková - sr.Sávia utorok 14.00 bez poplatku
Spevácky 2.stupeň PaedDr. K. Jarošincová streda 14.00 bez poplatku
Biblický Mgr. A. Hlaváčová / sr.Bohdana / štvrtok 14.00 bez poplatku
Športové hry /3. - 4.r./ Mgr. D. Dedíková streda 13.30 bez poplatku
Plavecký výcvik 4. roč. Mgr. R. Čierny,Mgr. S. Vallášová štvrtok 14.00 15 €
Plávanie - 2.stupeň Mgr. M. Valláš štvrtok 14.00 15 €
Gastronomický – 9. ročník Mgr. I. Fuhrmannová utorok 14.00 10 €
Cvičenia z matematiky - 9.A RNDr. M. Lesajová utorok 7.00 bez poplatku
Cvičenia z matematiky - 9.B PaedDr. K. Jarošincová utorok 7.00 bez poplatku
Cvičenia zo slovenčiny - 9.A PaedDr. J. Bajčanová štvrtok 7.00 bez poplatku
Cvičenia zo slovenčiny - 9.B Mgr. J. Kobida streda 7.00 bez poplatku
Prírodovedecký 2.stupeň Mgr. M. Pavlechová štvrtok 13.30 bez poplatku
Literárno- recitačný Mgr. E. Hurtíková utorok 14.00 bez poplatku
Krúžok nemčiny 2.stupeň N. Gajdová streda 14.00 bez poplatku
Stolný tenis 2.stupeň L. Rehák streda 13.30 bez poplatku