Meniny na web
  • Počet návštev:

Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne: Iveta Ješková
Hlavná kuchárka: Janka Valová
Pracovníčky školskej kuchyne: Jana Lysáková
Ľubica Haláková
Ivana Skladaná
Anna Breznická
Odhlasovanie: www.eskoly.sk www.zs.ssjozefnm.sk
Telefónne číslo: 0903 713 400
Číslo účtu: IBAN : SK 10 0200 0000 0035 4851 5556

Obedy zadarmo

štátna dotácia 1,20€
podmienky obedu zadarmo : - žiak musí byť aspoň 1 hod. v škole - žiak musí odobrať obed
Povinnosť ZZ – ak sa žiak neodhlási – obed hradí rodič - ak žiak bol v škole a neodobral obed – obed hradí rodič
Finančná zábezpeka : – 1. stupeň -21,60 € - 2. stupeň- 23,20 €
Diétne stravovanie: – prihláška + číslo účtu na, ktorý Vám zašleme dotáciu - podmienky pre obed zadarmo platia tie isté

Upozorňujeme rodičov o zaslanie preddavku na stravu na mesiac september už v mesiaci august , nakoľko čipový systém registruje iba kľúče s nabitým kreditom, t.j so zaplatenou úhradou na príslušný mesiac.


Pri príprave jedál sa nepoužívajú geneticky modifikované potraviny.

V jedálničku sú vyznačené alergény ALERGÉNY: 1-Obilniny, 2-Kôrovce, 3-Vajcia, 4-Ryby, 5-Arašidy, 6-Sója, 7-Mlieko, 8-Orechy, 9-Zelér, 10-Horčica, 11-Sézam, 12-Siričitany, 13-Vlčí bôb, 14-Mäkkýše.

Pomocou hviezdičky "*" sú označené mlieko a mliečne výrobky, ovocie, zelenina "Školského programu" Európskej únie s finančnou pomocou Európskej únie.