Meniny na web
  • Počet návštev:

Interné tlačivá

Tlačivá na stiahnutie:

- Žiadosť o prijatie dieťaťa   download

- Žiadosť rodiča o prijatie dieťaťa do 1.ročníka   download

- Čestné prehlásenie   download

- Žiadosť o oslobodenie od TV   download

- Žiadosť o odklad   download

- Zápisný lístok   download

- Smernica na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole   download

- Interná smernica o školských úrazoch   download