Meniny na web
  • Počet návštev:

Interné tlačivá a odkazy

Tlačivá na stiahnutie:

- Žiadosť o prijatie dieťaťa   download

- Žiadosť rodiča o prijatie dieťaťa do 1.ročníka   download

- Čestné prehlásenie   download

- Žiadosť o oslobodenie od TV   download

- Žiadosť o odklad   download

- Zápisný lístok   download

- Smernica na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole   download

- Smernica "Oznamovanie protispoločenskej činnosti"   download

- Interná smernica o školských úrazoch   download


Dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, poskytuje nám zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo