Meniny na web
  • Počet návštev:

Fotogaléria

Pozrite si fotky z nasledujúcich akcií poriadaných školou :

Školský rok 2018/2019:

Letný pobytový tábor "Instacamp 2019"

Zobraziť viac fotiek

Rozprávková škola v prírode - Nitrianske Rudno

Zobraziť viac fotiek

Koncoročný výlet 8.A - Tatry, Tricklandia

Zobraziť viac fotiek

Deň mesta,minimaratón, naši medailisti v behu

Zobraziť viac fotiek

Výlet na zámočku Antonstal -aktivity s lesníkmi

Zobraziť viac fotiek

Aktivita "Slušné správanie"

Zobraziť viac fotiek

Koncoročný výlet štvrtákov do Bratislavy / SND - Lomidrevo/

Zobraziť viac fotiek

Exkurzia na Gazdovskom dvore - Turá Lúka

Zobraziť viac fotiek

Deň matiek 2019 v MsKS

Zobraziť viac fotiek

Dramatizovaná krížová cesta

Zobraziť viac fotiek

Veľkonočné zvyky na Gazdovskom dvore Turá Lúka

Zobraziť viac fotiek

Krížová cesta v kaplnke

Zobraziť viac fotiek

Divadlo "Tri prasiatka"

Zobraziť viac fotiek

Karneval 2019 - Ľadové kráľovstvo

Zobraziť viac fotiek

Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín - Podjavorinskej Bzince

Zobraziť viac fotiek

Adoračný deň školy /2019/

Zobraziť viac fotiek

Lyžiarsky kurz 2018-19

Zobraziť viac fotiek

Snehová kráľovná - predstavenie detí dramatického krúžku

Zobraziť viac fotiek

Vyhodnotenie zberu šípok - návšteva z lesnej správy

Zobraziť viac fotiek

Vianočné besiedky 2018/2019

Zobraziť viac fotiek

Jasličková akadémia "GPS do Betlehema"

Zobraziť viac fotiek

Vianočné trhy 2018-19

Zobraziť viac fotiek

Mikuláš 2018 na ZŠ sv.Jozefa

Zobraziť viac fotiek

Vianočné zvyky - exkurzia Turá Lúka

Zobraziť viac fotiek

Potravinová zbierka na Charitu - Kristiánov dar

Zobraziť viac fotiek

Výroba adventných vencov 2018

Zobraziť viac fotiek

Milión detí sa modlí ruženec

Zobraziť viac fotiek

Beseda o Tanzánii so sr.Reginou /15.11.2018/

Zobraziť viac fotiek

Exkurzia do hvezdárne a vlastivedného múzea

Zobraziť viac fotiek

Dušičkové stretko žiakov a animátorov, návšteva cintorína a lampióny šťastia

Zobraziť viac fotiek

Pohostenie pre starých rodičov v ŠKD

Zobraziť viac fotiek

Návšteva tretiakov v dome seniorov /24.10.2018/

Zobraziť viac fotiek

Exkurzia ôsmakov do Uhrovca /5.10.2018/

Zobraziť viac fotiek

Prváci na dopravnom ihrisku /13.9.2018/

Zobraziť viac fotiek

Otvorenie školského roku 2018/2019

Zobraziť viac fotiek