Meniny na web
  • Počet návštev:

Centrum voľného času

V budove Základnej školy svätého Jozefa v Novom Meste nad Váhom je v prevádzke už niekoľko rokov Centrum voľného času. Činnosť v CVČ sa podieľa na rozvoji záujmov, praktických a pohybových zručností a najmä na formovaní návyku užitočne využívať voľný čas. V centre voľného času majú žiaci možnosť rozvíjať svoje talenty a záujmy v rôzne zameraných krúžkoch pod vedením skúsených pedagógov.

Práca v jednotlivých oddeleniach zaradených do Centra voľného času je spoplatnená sumou 10 € na školský rok /bez ohľadu na počet krúžkov, poplatok je v súlade s platnou legislatívou/. Prihláška je záväzná na celý šk.rok 2020/2021.


Rozpis krúžkov v Centre voľného času v šk.roku 2020/2021


Názov Vedúci Začiatok Poplatok
Hra na klavír 4. - 6.roč. Mgr. M. Pekarovičová utorok 13.45 10 €
Hra na flautu 2. - 5.roč. Mgr. J. Plevová utorok 13.30, štvrtok 13.30 10 €
Výroba keramiky 7. - 8.roč. Mgr. J. Hyžová streda 14.00 10 €
Tvorivé dielne - 1.st. PaedDr. M. Gulánová štvrtok 14.00 10 €
Tvorivé dielne - 1.st. Ing. J. Kalivodová streda 14.00 10 €
Varenie 2. stupeň Ing. V. Dudová streda 14.00 10 €
Varenie 2. stupeň PaedDr. A. Pavlovičová štvrtok 14.00 10 €
Futbal 1. stupeň Mgr. D. Herda pondelok 14.00, štvrtok 13.30 10 €
Florbal chlapci 6. - 9.roč Mgr. V. Markech štvrtok 14.00 10 €
Florbal 3. - 5.ročník Mgr. D. Kaššovicová utorok 14.00 10 €
Paličkovanie Z. Holcová pondelok 14.00 10 €
Práca s Legom a základy programovania 2.stupeň RNDr. M.Lesajová štvrtok 14.00 10 €