Meniny na web
  • Počet návštev:

Trieda 8.A

Triedna učiteľka: Mgr. Ingrid Fuhrmannová
Počet žiakov 17
Žiaci
1. Bartošová Katarína
2. Bolješik René Patrik
3. Čarnogurský Matej Ján
4. Fedorko Matúš
5. Jarošinec Samuel
6. Kaššovic Branislav
7. Kopunec Adam
8. Krawczyková Kristína
9. Kudlík Ján
10. Kuchta Šimon
11. Macejková Simona
12. Moravčíková Daniela
13. Pidík Matej
14. Pukl Nikolas
15. Radošinská Radoslava
16. Rosina Sophia Adriana
17. Tinka Peter
8.A 1 2 3 4 5 6
Pondelok SJL KNBd/TSVch MAT KNBch/TSVd BIO ANJ/INF
Utorok SJL GEG THD/INF/ANJ CHE DEJ FYZ
Streda KNBch/TSVd MAT THD/ANJ SJL RUJ/NEJ KNBd/TSVc
Štvrtok SJL OBN ANJ/THD MAT CHE HUV
Piatok RUJ/NEJ SJL MAT INF/ANJ FYZ VYV