Meniny na web
  • Počet návštev:

Trieda 8.A

Triedna učiteľka: Mgr. Ingrid Fuhrmannová
Počet žiakov 18
Žiaci
1. Bartošová Katarína
2. Bolješik René Patrik
3. Čarnogurský Matej Ján
4. Fedorko Matúš
5. Heráková Sandra
6. Jarošinec Samuel
7. Kaššovic Branislav
8. Kopunec Adam
9. Krawczyková Kristína
10. Kudlík Ján
11. Kuchta Šimon
12. Macejková Simona
13. Moravčíková Daniela
14. Pidík Matej
15. Pukl Nikolas
16. Radošinská Radoslava
17. Rosina Sophia Adriana
18. Tinka Peter
8.A 1 2 3 4 5 6
Pondelok SJL KNBd/TSVch MAT KNBch/TSVd BIO ANJ/INF
Utorok SJL GEG THD/INF/ANJ CHE DEJ FYZ
Streda KNBch/TSVd MAT THD/ANJ SJL RUJ/NEJ KNBd/TSVc
Štvrtok SJL OBN ANJ/THD MAT CHE HUV
Piatok RUJ/NEJ SJL MAT INF/ANJ FYZ VYV