Meniny na web
  • Počet návštev:

Trieda 7.B

Triedna učiteľka: PaedDr. Miroslava Gulánová
Počet žiakov 20
Žiaci
1. Bolechová Hannah
2. Bulková Hanka
3. Danišová Sophia
4. Ganyiczová Sabína
5. Heráková Sandra
6. Hladenová Karolína
7. Horňák Matej
8. Hrončoková Juliana
9. Lauer Michal
10. Mináriková Kristína
11. Mináriková Terézia
12. Motyčka Dominik
13. Nešťáková Marína
14. Plačková Olívia
15. Racsaková Sára
16. Rosina Ronald
17. Rusňák Alexander
18. Šutovský Martin
19. Ťasnochová Terézia
20. Udvardy Timothy
7.B 1 2 3 4 5 6
Pondelok ANJ/INF SJL MAT FYZ KNB RUJ/NEJ
Utorok ANJ MAT GEG TSV SJL OBN
Streda SJL KNB CHE BIO MAT VYV
Štvrtok TSV ANJ MAT RUJ/NEJ DEJ THD/INF
Piatok BIO SJL HUV MAT THD/ANJ CHE