Meniny na web
  • Počet návštev:

Trieda 7.B

Triedna učiteľka: PaedDr. Miroslava Gulánová
Počet žiakov 19
Žiaci
1. Bolechová Hannah
2. Bulková Hanka
3. Danišová Sophia
4. Ganyiczová Sabína
5. Hladenová Karolína
6. Horňák Matej
7. Hrončoková Juliana
8. Lauer Michal
9. Mináriková Kristína
10. Mináriková Terézia
11. Motyčka Dominik
12. Nešťáková Marína
13. Plačková Olívia
14. Racsaková Sára
15. Rosina Ronald
16. Rusňák Alexander
17. Šutovský Martin
18. Ťasnochová Terézia
19. Udvardy Timothy
7.B 1 2 3 4 5 6
Pondelok ANJ/INF SJL MAT FYZ KNB RUJ/NEJ
Utorok ANJ MAT GEG TSV SJL OBN
Streda SJL KNB CHE BIO MAT VYV
Štvrtok TSV ANJ MAT RUJ/NEJ DEJ THD/INF
Piatok BIO SJL HUV MAT THD/ANJ CHE