Meniny na web
  • Počet návštev:

Trieda 6.A

Triedna učiteľka: Mgr.Martina Palcútová
Počet žiakov 21 /11d,10ch/
Žiaci
1. Borovská Laura
2. Červeňanská Estelle
3. Durdíková Emma
4. Gulová Sabína
5. Hluchý Richard
6. Ivanková Sofia
7. Juriš Lukáš
8. Kalinková Klára
9. Kreček Kristián
10. Löbb Juraj
11. Pidík Andrej
12. Samek Cedric
13. Stašáková Iveta
14. Špilko Alexander
15. Šutovská Zuzana
16. Trenčanská Eliška
17. Ťasnocha Artur Michal Benjamín
18. Urbancová Vanesa
19. Čekme Roman
20. Úšelová Anežka
21. Snaithová Jennifer
6.A 1 2 3 4 5 6
Pondelok SJL TSV/KNB MAT DEJ BIO ANJ/INF
Utorok INF/THD ANJ OBN SJL MAT TSV/KNB
Streda MAT FYZ DEJ SJL TSV/KNB
Štvrtok TSV/KNB ANJ BIO MAT SJL GEG
Piatok SJL THD/ANJ MAT FYZ HUV VYV