Meniny na web
  • Počet návštev:

Trieda 5.A

Triedna učiteľka: Mgr. Margita Pavlechová
Počet žiakov 22
Žiaci
1. Babicová Katarína
2. Bangová Dominika
3. Belko Daniel
4. Brosková Kristína
5. Gašparová Simona
6. Gulánová Tamara
7. Hanic Matúš
8. Chmárová Sandra
9. Jarošincová Laura Mária
10. Košnár Marek
11. Krajčíková Viktória
12. Kučerík Ondrej
13. Kučiak Peter
14. Lazarčíková Sofia Mária
15. Liptaiová Katarína
16. Mrázik Tomáš
17. Ochránková Kamila
18. Scherhauferová Barbora
19. Štefánková Michaela
20. Wu Xin Yan
21. Zámečník Tobias
22. Žuchová Katka
5.A 1 2 3 4 5 6
Pondelok MAT SJL INF/ANJ GEG VYV VYV
Utorok SJL MAT KNBd/TSVch BIO KNBch/TSVd ANJ
Streda MAT DEJ SJL THD GEG
Štvrtok MAT BIO KNBch/TSVd SJL INF/ANJ
Piatok ANJ SJL KNBd/TSVch MAT HUV