Meniny na web
  • Počet návštev:

Trieda 4.B

Triedna učiteľka: Mgr. Silvia Varačková /sr.Sávia/
Počet žiakov 19 /11d, 8ch/
Žiaci
1. Bajčanová Petra
2. Balalová Zina
3. Čaňo Dominik
4. Hevierová Zoja
5. Holičová Laura
6. Hrevúšová Gabriela
7. Kováč Michal
8. Lužová Sára
9. NGuyEn Thi Katarína
10. Ochránek Juraj
11. Oríšek Adam
12. Ostrenková Lívia
13. Paliderová Sofia
14. Roden Marco
15. Ševčíková Stela
16. Veselský Filip
17. Wu Xin Yue
18. Savuskhin Davyd
19. Syrotiuk Artur
4.B 1 2 3 4 5 6
Pondelok MAT SJL SJL KNB ANJ
Utorok SJL ANJ/INF TSV MAT VLA
Streda MAT SJL PDA KNB VYV
Štvrtok VLA MAT SJL HUV TSV ANJ/INF
Piatok PVC SJL ANJ PDA SJL