Meniny na web
  • Počet návštev:

Trieda 4.B

Triedna učiteľka: Mgr. Dana Kaššovicová
Počet žiakov 19
Žiaci
1. Bednárová Lea
2. Berák Filip
3. Brímusová Simona
4. Dzurilla Jakub
5. Ferancová Alexandra
6. Hnát Jozef
7. Hrušovský Matej
8. Chrapová Viktória
9. Jambor Dávid
10. Krajčová Chiara
11. Lajčoková Lea
12. Mlčúchová Nela
13. Popovič Lukáš
14. Rusnák Samuel
15. Sobotová Nina
16. Šimová Sofia
17. Tinka Timotej
18. Vlna Luboš
19. Zmeková Michaela
4.B 1 2 3 4 5 6
Pondelok SJL MAT PDA ANJ/INF SJL
Utorok MAT SJL KNB ANJ/INF VLA
Streda SJL MAT TSV SJL VYV PVC
Štvrtok KNB ANJ/INF SJL PDA HUV
Piatok MAT SJL ANJ VLA TSV