Meniny na web
  • Počet návštev:

Trieda 4.A

Triedna učiteľka: Mgr.Silvia Varačková -sr.Sávia
Počet žiakov 20
Žiaci
1. Borovská Laura
2. Burzová Laura
3. Červeňanská Estelle
4. Durdíková Emma
5. Gulová Sabína
6. Hluchý Richard
7. Ivanková Sofia
8. Juriš Lukáš
9. Kalinková Klára
10. Kotrasová Zuzana
11. Kreček Kristián
12. Kučerík Kamil
13. Löbb Juraj
14. Pidík Andrej
15. Rosina Ralf
16. Samek Cedric
17. Stašáková Iveta
18. Špilko Alexander
19. Trenčanská Eliška
20. Urbancová Vanesa
4.A 1 2 3 4 5 6
Pondelok MAT SJL KNB ANJ TSV
Utorok SJL MAT VLA INF/ANJ VYV
Streda MAT SJL TSV HUV PDA
Štvrtok VLA ANJ SJL SJL KNB PVC
Piatok SJL PDA ANJ/INF MAT SJL