Meniny na web
  • Počet návštev:

Trieda 3.A

Triedna učiteľka: Mgr. Dana Kaššovicová
Počet žiakov 21 /8d, 13ch/
Žiaci
1. Beláková Karolína
2. Červeňanský Damian
3. Haviernik Adam
4. Hlošková Petra
5. Chudý Damián
6. Juráčková Nina
7. Košťál Ondrej
8. Kriak Noell
9. Kubiš Oskar
10. Rošková Adela
11. Slováček Matias
12. Stachovič Richard
13. Struhár Adam
14. Trenčanský Šimon
15. Turovská Kristína
16. Urbancová Ema
17. Veselý Ján
18. Vukovič Vukašin
19. Bezpala Kateryna
20. Horokhov Egor
21. Popová Ksenia
3.A 1 2 3 4 5
Pondelok TSV SJL ANJ/INF MAT SJL
Utorok SJL MAT KNB VLA INF/ANJ
Streda MAT SJL SJL TSV HUV
Štvrtok MAT PDA ANJ SJL KNB
Piatok ANJ MAT SJL VYV PVC