Meniny na web
  • Počet návštev:

Trieda 1.B

Triedna učiteľka: Mgr. Lenka Kováčová
Počet žiakov 16 /7d,9ch/
Žiaci
1. BIELIK Michal
2. BIELIKOVÁ Nella
3. GAŽO Alex
4. HRADILOVÁ Sára
5. KAPUSTÍK Juraj
6. KAŠŠOVIC Tomáš
7. KAŠŠOVICOVÁ Agáta
8. KÁČERIKOVÁ Jasmína
9. LYSÁKOVÁ Veronika
10. MARKECH Adam
11. MARKECH Sebastián
12. MARTÁKOVÁ Charlotta
13. MASÁR Alex
14. OTAVOVÁ Katarína
15. PISKLÁK Tomáš
16. PORUBČAN Michael
1.B 1 2 3 4 5
Pondelok SJL TSV SJL MAT HUV
Utorok KNB AJU SJL MAT
Streda MAT SJL TSV SJL
Štvrtok KNB SJL SJL VYV VYV
Piatok SJL MAT SJL PVO