Meniny na web
  • Počet návštev:

Aktuality

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, dňa 27.9.2021 sa o 16.00 hod. na školskom dvore uskutoční plenárne rodičovské združenie rodičov žiakov 2.-9. ročníka a gymnázia Spojenej školy sv. Jozefa. Po plenárnom zasadnutí sa budú konať triedne schôdzky. V prípade nepriaznivého počasia sa stretnutie rodičov presunie do budovy školy.

Rozvrhy

>>> Rozvrhy tried 2021/2022

Podmienky vstupu do areálu školy:


• Žiaci - >>> Vyhlásenie o bezpríznakovosti

• Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka – >>> Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka

• V priestoroch školy sú povinné rúška a dezinfekcia

Projekty

Projekt :Žiaci so špeciálnymi potrebami úspešnejší na ZŠ sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom

Šk.rok 2021/22

Otvorenie školského roka začne 2.9.2021 (štvrtok) slávnostnou sv. omšou o 8.30 hod. v kostole Narodenia P. Márie v NMnV.

>>> Povinnosti rodiča

Naše aktivity

Žiaci našej školy sa zapájajú do mnohých vzdelávacích, kultúrnych a športových podujatí.

Zobraziť ďalšie aktuality