Meniny na web
  • Počet návštev:

Aktuality

Vstup žiakov do budovy školy je nasledovný:

• žiaci 1.ročníka a žiaci 2.C - predný dvor – bočný vchod (ako doteraz)

• žiaci 2.A + 2.B + žiaci 3. - 4.ročníka - predný dvor – hlavný vchod

• žiaci gymnázia + 8. - 9.ročníka - zadný dvor – vchod popri garáži

• žiaci 5. - 7. ročníka - zadný dvor – vchod cez spojovaciu chodbu

Pri vstupe do budovy je potrebné použiť dezinfekciu na ruky!

Zmena v ŠKD od pondelka 29.11.2021:


Kvôli novým pandemickým opatreniam zavádzame na našej škole nasledovné zmeny :

- od pondelka 29.11.2021 sa ruší ranná prevádzka ŠKD

- poobedná prevádzka v ŠKD končí o 16.00

- prosíme všetkých rodičov, aby si deti z popoludňajšej ŠKD vyzdvihli hneď, ako sa im bude dať, aby sa zbytočne nepredlžoval pobyt v ŠKD.

- ak je to možné, aby si deti brali zo školy priamo domov /napr. mamičky na materskej /


Podmienky vstupu do areálu školy:


• Žiaci - >>> Vyhlásenie o bezpríznakovosti

• Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka – >>> Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka

• V priestoroch školy sú povinné rúška a dezinfekcia

Rozvrhy

>>> Rozvrhy tried 2021/2022

Súťaže

Naši žiaci úspešne reprezentujú školu na rôznych súťažiach a olympiádach.

Šk.psychológ

Na našej škole pôsobí v šk. roku 2021/22 školský psychológ: Mgr. Katarína Víťazová.

Alexia

Zapojte sa do literárnej a výtvarnej súťaže "Matka Alexia našimi očami".

Dušičky

Októbrové aktivity v našej škole - modlitba sv. ruženca a dušičkové stretko 8. - 10.10.2021

Projekty

Projekt :Žiaci so špeciálnymi potrebami úspešnejší na ZŠ sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom

ŠKD

V školskom klube sa venujú deti mnohým zaujímavým činnostiam a vyrábajú milé pozornosti pre svojich najbližších.

Prázdniny

Jesenné prázdniny sú v termíne 28.10 - 29.10.2021. V pondelok je Sviatok všetkých svätých, v škole sa stretneme v utorok 2.11.2021.

Šk.rok 2021/22

Otvorenie školského roka začne 2.9.2021 (štvrtok) slávnostnou sv. omšou o 8.30 hod. v kostole Narodenia P. Márie v NMnV.

>>> Povinnosti rodiča

Zobraziť ďalšie aktuality