Meniny na web
  • Počet návštev:

Aktuality

Nástup do školy od 10.januára 2022

- v pondelok 10.januára 2022 sa otvárajú všetky školy a školské zariadenia - čiže MŠ, všetky ročníky ZŠ a GY ;

- budeme sa riadiť rozvrhom v pôvodnom septembrovom znení;

- prevádzka ŠKD - bude fungovať v plnom prevedení - čiže ranná a aj poobedná v pôvodnom rozložení žiakov do 5 skupín (tak ako na začiatku školského roka)

- krúžková činnosť sa zatiaľ nerealizuje;

- žiaci prinesú do školy a odovzdajú tr. učiteľom tlačivo o bezpríznakovosti, tlačivá budú k dispozícií aj na vrátnici pre rodičov;

- rúška sú povinné pre všetkých žiakov a zamestnancov školy;

- riadime sa zatiaľ platným covid automatom zo dňa 26.11.2021, nový bude k dispozícii pravdepodobne od 18.januára 2022.


Podmienky vstupu do areálu školy:

• Žiaci - >>> Vyhlásenie o bezpríznakovosti

• Oznámenie o výnimke z karantény - >>> Oznámenie o výnimke z karantény

• Zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka – >>> Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka

• V priestoroch školy sú povinné rúška a dezinfekcia

ŠKD

V školskom klube sa venujú deti mnohým zaujímavým aktivitám. Aj pred Vianocami vyrábali milé pozornosti pre svojich najbližších.

Matematika

Adventné matematické tvorenie - práce žiakov V.A + gymnazistov

Oznamy

Archív oznamov v tomto šk. roku 2021/22

Mikuláš

Aj do našej školy zavítal dnes MIkuláš a obdaroval deti sladkosťami.

Šk.psychológ

Na našej škole pôsobí v šk. roku 2021/22 školský psychológ: Mgr. Katarína Víťazová.

Hlasujte

Hlasujte do 31. decembra 2021 za projekt Cudzie jazyky – brána do sveta, ktorým sa naša škola zapojila do súťaže Gesto pre mesto, na ktorý Raiffeisen banka prispeje sumou 2000 €. Projekt prinesie moderné učebné pomôcky a zaujímavé vzdelávacie aktivity pre žiakov ZŠ aj gymnázia. Hlasovania sa môžu zúčasniť všetky osoby nad 18 rokov.

Alexia

Zapojte sa do literárnej a výtvarnej súťaže "Matka Alexia našimi očami".

Súťaže

Naši žiaci úspešne reprezentujú školu na rôznych súťažiach a olympiádach.

Dušičky

Októbrové aktivity v našej škole - modlitba sv. ruženca a dušičkové stretko 8. - 10.10.2021

Prázdniny

Jesenné prázdniny sú v termíne 28.10 - 29.10.2021. V pondelok je Sviatok všetkých svätých, v škole sa stretneme v utorok 2.11.2021.

Projekty

Projekt :Žiaci so špeciálnymi potrebami úspešnejší na ZŠ sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom

Šk.rok 2021/22

Otvorenie školského roka začne 2.9.2021 (štvrtok) slávnostnou sv. omšou o 8.30 hod. v kostole Narodenia P. Márie v NMnV.

>>> Povinnosti rodiča

Zobraziť ďalšie aktuality